Dijital Öz-Zorbalık Nedir?

Dijital Öz-Zorbalık Nedir?

Amerika’da yapılan bir araştırmanın sonuçları, gençlerin %9’unun ‘dijital öz-zorbalık’ olarak bilinen bir davranışta bulunduğunu, sosyal medyada kendileri hakkında anonim veya anonim olmayarak, olumsuz yorumlar yayınladıklarını gösterdi.

Bu şaşırtıcı araştırmaya göre, kendini kesmek gibi kendine fiziksel zarar verme eylemlerinde olduğu gibi, bu ‘’sanal’’ öz-zorbalık, intiharı düşünme veya intihar meyili olan gençlerde daha yaygın bir davranış. Dijital öz-zorbalık yapan gençlerin intiharı düşünme olasılıklarının 7 kat, intihar girişiminde bulunma olasılıklarının da 15 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Araştırmanın baş yazarı Justin Patchin, ‘’Birinin diğerine neden olduğunu söyleyemeyiz, ancak bir şekilde bağlantılı oldukları aşikar’’ dedi. Wisconsin-Eau Claire Üniversitesi Siber Zorbalık Araştırma Merkezinin eş direktörü olan Patchin, bu yeni bulguların şoke edici ve derhal müdahale edilmesi gereken korkutucu bulgular olduğunu öne sürdü.

Peki birisi neden kendisine bir çöp gibi davranıp, kendisine zorbalık etmek istesin ki?

Patchin, kendi araştırmasının birden fazla motivasyon tespit ettiğini söyledi.

Kendinden nefret etmenin de dikkat çekme gibi bir şey olduğunu belirtti. Diğer durumlarda depresyon, komik olma girişimi veya sadece can sıkıntısı olabilir. Bu durumun muhtemelen ihmal edilmiş çocukluk dönemi ile alakalı olduğunu öne sürdü. Bu sayede bu davranışı sergileyen gençler bir şekilde dikkat çekecek ve ilgi eksikliğinden doğan bu davranış sayesinde ‘’görünür’’ olacaklar.

Bazı gençler, ‘’arkamdan benim hakkımda konuşup konuşmadıklarını bilmek’’ amacıyla, başkalarının zorbalık örneklerine nasıl tepki erebileceğini tahmin etmenin bir yolu olduğunu itiraf ediyor. Yani diğer insanların kendileri hakkındaki fikir ve düşüncelerini öğrenmek adına bir tür deney gerçekleştirerek bu bilgilere ulaşmayı arzuluyorlar.

12-17 Yaş Aralığında Ciddi Seviyede İntihara Meyil Var! %8!

Yaşları 12-17 arasında değişen katılımcılar ile gerçekleştirilen anket deneyinde gençlere, geçen sene intiharı düşünüp düşünmedikleri ya da intihar girişiminde bulunup bulunmadıkları soruldu. Bu gençlerin yaklaşık %8’i bu konuyu ciddi olarak düşündüğünü, yaklaşık %5’i ise gerçekten intihara bir şekilde teşebbüs ettiklerini söylediler.

Katılımcılara da internette öz-zorbalık uygulayıp uygulamadıkları sorulduğunda da toplamda %9’u bu davranışı gerçekleştirdiklerini söylediler. Yani belli oluyor ki intihar ile öz-zorbalık arasında bir ilişkinin olduğu çok açık.

Yakın zamanda yapılan diğer çalışmalara benzer bulgular, cinsiyet ve ırk açısından eşit derecede geçerli olsa da LGBT+ gençlerin çok büyük bir kısmı geçen yıl intiharı düşündüklerini ve/veya intihara teşebbüs ettiklerini söyledi. (sırasıyla %24 ve %10) Bu da cinsel gelişim süreçleri ve toplum karşısında kabul görüp görmeme durumlarının da gençlerin intihara olan meyillerinin artırdığını göstermektedir.

Kendileri hakkında anonim olarak kötü paylaşımlar paylaştıklarını söyleyen gençlerin intiharı düşünme olasılığı yaklaşık beş kat daha fazla ve kendine zorbalık yapanların bunu yapma olasılığı yedi kat daha fazla…

Robin Kowalski, Güney Carolina’daki Clemson Üniversitesi’nde psikoloji profesörüdür. Bulguları gözden geçiren Kowalski, ‘’önem kavramı’’ olarak adlandırdığı şeyin her şeyin merkezinde yer aldığından şüphelendi. Bu insanların kendilerini önemli veya anlamlı hissetme derecesidir. Başkalarının onlara önemli olduklarını hissettirme derecesi.

Kowalski, insanlar önemsenmediklerini hissettiklerinde düşük özgüvenle mücadele ettiklerinde, çevrimiçi platformlarda olumsuz paylaşımlarda bulunmayı tavsiye almanın veya duyguları için onay almanın bir yolu olarak görebileceklerini söyledi.

Peki Yardımcı Olmak İçin Ne Yapılır?

Araştırmacı Patchin, ‘’Bu zor bir şey. Çünkü dijital olarak kendine zorbalık etmenin tespit edilmesi epey zor bir durum.’’ Dedi. Elbette bu veriler, ruh sağlığı çalışanlarının anamnez kağıtlarında sorabileceği bilgiler arasına girmeye değer bir soru. Çünkü %9 epey yüksek bir sayı.

Patchin, ‘’Birinin internette kötü muameleye maruz kaldığını görürseniz ona ulaşın ve yardım teklif edin. En azından yatıştırmaya çalışın.’’ Dedi. Bu gibi davranışların siteye veya oyuna şikayet edilmesi gerektiğini, zorbalık yapanların hesaplarının askıya alınması gerektiğini ve böylece siber zorbalıkların önüne geçilebileceğini söyledi. Kowalski’ye göre nazik olmak, insanlara önemli olduklarını hissettirmenin anahtarıdır. ‘’Onlara değerli olduklarını e önemli olduklarını hissettirebiliriz’’ dedi. İnsanlara ait olduklarını ve bir yük olmadıklarını açıkça anlatmalıyız. Ayrıca yeni yetişen nesillerimize de nezaket kurallarını daha düzgün bir şekilde öğretirsek, toplum nesiller içerisinde daha pozitif bir alana doğru gidecektir.

Bulguları yakın zamanda Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı dergisinde yayınlandı .

KAYNAKLAR: Justin Patchin, PhD, Siber Zorbalık Araştırma Merkezi eş direktörü ve profesör, ceza adaleti, Wisconsin-Eau Claire Üniversitesi; Robin Kowalski, PhD, profesör, psikoloji, Clemson Üniversitesi, Clemson, SC; Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı , 10 Temmuz 2022

Paylaşın: