Biz Kimiz

Biz Kimiz?
Bu platformda arzuladığımız şey, insanların ruh sağlığı hakkında doğru bilgiye ulaşmaları. İnandığımız şey, sağlıklı bir topluma ulaşmanın ilk adımı sağlıklı bireyler oluşturmaktır. Bu yüzden insanların akıl sağlığı hakkında doğru bilgilere ulaşarak kendi iç dünyalarını çözümleyici yollara sevk etmek istiyoruz. Psikolojik rahatsızlıklar başta olmak üzere, insanların ruh sağlığına karşı ön yargılarını ve dışlamalarını yok etmek amacıyla bilgilendirmek gerektiğini iyi biliyoruz. Amacımız, psikoloji, nöro-bilim, eğitim, sağlık, kişisel gelişim gibi çeşitli konularda temiz ve teyitli bilgiler paylaşmak.


2020 yılından beri insanların ruh sağlığına dokunarak hayatlarında pozitif etkiler bırakmak amacıyla çekici ve tutarlı bilgiler içeren yazılar paylaşıyoruz. Bu makaleler, bilimsel verilerin ışığında kaynak belirterek paylaşılmaktadır. Bilimin ışığında çeşitli bilim disiplinlerinden derlediğimiz bilgileri psikologların teyidi altında paylaşmaya çaba gösteriyoruz.


Ruh sağlığı alanlarına insanların en az fiziksel sağlıkları kadar öncelik vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Ruh sağlığını korumak, sağlıklı birey sağlıklı toplum ilkesine hizmet edeceği için, hepimizin yıllar sonra görmeyi arzuladığı sağlıklı ve ütopya gibi hissettiren bir topluma ulaşmak için üzerine düşmemiz gereken en önemli konulardan birisi. Her olay kişinin kendi tarzında ve hızında yüzleştiği durumlardır ve bu tarzı ve hızı geliştirmek için bir çok yol mevcut. Bu yolları ve tarzları geliştirici bilgileri sizinle paylaşmayı arzuluyoruz.


Misyonumuz, akıl sağlığı ve dinç olma alanındaki tüm yanlış bilgileri, kaygıları ve yeni haberleri, bilimin ışığında psikolojinin yolunda hümanist bir çerçevede ele almaktır. Yalnızca aklın nasıl çalıştığını anlamak değil, ayrıca günün getirdiği mücadeleyi de geliştirip değiştirmek ve bunlar ile karşılaşacak cesareti insanlara aşılamak için gereken araçları ve kaynakları sunmak için buradayız.


Değerlerimiz

Okuyucularımızın fiziksel ve ruh sağlığını destekleyen bir isim olarak, Gelişen Zeka olarak yayınladığımız yazıların ne gibi bir etkiye sahip olabileceğinin gayet iyi farkındayız. Bu yüzden yalnızca okuyucularımızda değil, toplumun her yerinde olumlu değişimler yaratma taahhüdünü ve sorumluluğunu üzerimize alıyoruz. Bu yüzden saygı, eşitlik, empati, ait hissetme hissi gibi değerler bizim için elzemdir. Akıl sağlığının ne denli öneme sahip olduğu konusunda topluma bir deniz feneri görevi görmek istiyoruz.

İçeriklerimiz
Birincil sözümüz, okuyucularımızın zihinsel sağlıkları ve tatminkar bir hayat yaşama kavuşma doğrultusunda kararlı bir şekilde eyleme geçmeleri için kendilerine bilimin ışığında yazılmış gerçek bilgileri ulaştırmak için yüksek bir kalitede hazırlanmış anlaşılır ve güvenilir kaynaklar sağlamaktır.
Kalitemiz
Yazdığımız yazılar bilimin son bulguları doğrultusunda, akademik makalelerin izinde ve devletlerin sağladığı bilgilerden yola çıkarak, psikoloji ve nöro-psikoloji bilimlerinde profesyonel psikolog ve diğer ruh sağlığı uzmanları tarafından kontrol edildikten sonra yayınlanır.
Uzmanların Teyidi
Yazdığımız her makale, yazı ve haber bir tür uzman teyidinden geçiyor. İçeriklerin doğruluk ve kalite açısından güvenilir olmasını istiyoruz. Bu yüzden yazılarımızı bilimin ışığında kanıta ve kaynağa dayalı olarak en son ruh sağlığı gelişmelerini size sunmak için uzmanlarımızın gözleminden geçiriyoruz.