Ben Neden Dışlanıyorum?

Ben Neden Dışlanıyorum?

Dışlanma Hissi: Sebepleri ve Üstesinden Gelme Yolları

Dışlanma hissi, birçok insanın yaşadığı ve genellikle ciddi sonuçlara yol açabilen yaygın bir duygudur. Bu yazımızda, dışlanma hissi yaşayan bireylerin psikolojisini ve bu duyguyu aşmanın yollarını ele alacağız.

 1. Dışlanma Hissinin Sebepleri ve Onlarla Başa Çıkma Yolları
  • İletişim eksikliği: Dışlanma hissi, insan doğasının derinliklerine işlemiş bir duygudur ve bu duygunun arkasındaki birçok sebep arasında iletişim eksikliği önemli bir yer tutar. İnsanlar arasındaki uyumsuz iletişim tarzları, dışlanma hissini tetikleyebilir. Sağlıklı iletişim kuramayan veya duygularını ifade edemeyen bireyler, dışlanma hissi yaşayabilirler. Bağlılık, insanların sağlıklı ilişkiler kurmaları ve toplumda yer edinmeleri için temel bir gerekliliktir. Ancak, iletişim eksikliği, bu bağlılığın temelini sarsabilir ve bireyleri dışlanmış hissettirebilir. 

İletişim eksikliği ile başa çıkmak için; açık, net ve dürüst olmak insanların birbirlerini daha iyi anlamalarını ve bağlantı kurmalarını sağlayabilir. Duygularını ifade etme, dinleme ve empati kurma becerilerini artırmak, sağlıklı ilişkiler kurmak da dışlanma hissini azaltma konusunda yardımcı olabilir

 1. Toplumsal normlara uyumsuzluk: Toplumlar, belirli değerler, inançlar ve davranışlar etrafında şekillenir. Bu değerler ve normlar, bireyler arasında bir uyum ve beraberlik sağlar. Ancak, bazı durumlarda bireyler, toplumsal normlara uymakta zorlanabilir veya uymak istemeyebilir. Bu toplumsal normlara uyumsuzluk hissi, dışlanma duygusunun temel sebeplerinden biri olabilir. Toplumun belirlediği normlara uymayan bireyler, dışlanma hissine kapılabilirler. 

Toplumsal normlara uyumsuzluk hissiyle başa çıkmak için; bireylerin çeşitli stratejiler kullanması mümkündür. Öncelikle, bireyler kendi değerlerine ve inançlarına sadık kalmalı ve kendilerini ifade etmekten çekinmemelidirler. 

 1. Özsaygı eksikliği: Özsaygı, bireylerin kendilerine değer verme, kendilerine güvenme ve kendi haklarını koruma yeteneğidir. Sağlam bir özsaygı, insanların hayatta başarıya ve mutluluğa ulaşmalarını sağlayan temel bir özelliktir. Ancak, özsaygı eksikliği, bireylerin kendilerine olan güvenlerini kaybetmelerine ve dışlanma hissine kapılmalarına neden olabilir. 

Özsaygı eksikliğiyle başa çıkmak için; bireylerin kendi değerlerini ve yeteneklerini tanımaları ve takdir etmeleri önemlidir. Kendini değerli hissetmek, özsaygının temelidir ve dışlanma hissini azaltabilir. Ayrıca, bireylerin olumsuz düşüncelerle mücadele etmeleri ve kendilerini eleştirmeden kaçınmaları önemlidir. Olumlu düşünce ve kendine yönelik olumlu söylemler, özsaygıyı güçlendirebilir ve dışlanma hissini azaltabilir.

 1. Grup içi çatışmalar: Gruplar, insanların bir araya gelerek ortak amaçlar etrafında birlikte çalıştıkları ve ilişki kurdukları önemli sosyal birimlerdir. Ancak, bazen gruplar arasında çatışmalar yaşanabilir. Grup içi çatışmalar, bireyler arasında gerilim ve anlaşmazlıklara neden olabilir ve dışlanma hissini artırabilir. Grup içi çatışmaların birçok nedeni olabilir. Örneğin, farklı fikirlere sahip bireyler arasında anlaşmazlıklar, grup içi çatışmalara yol açabilir. İletişim eksikliği, yanlış anlamalar ve çıkar çatışmaları da grup içi çatışmaların ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca, liderlik tarzlarındaki farklılıklar ve güç mücadeleleri de grup içi çatışmalara neden olabilir.

Grup içi çatışmalarla başa çıkmak için; öncelikle, grup üyelerinin birbirlerini anlamaya ve empati kurmaya çalışmaları önemlidir. Açık iletişim, sorunların çözülmesine ve anlaşmazlıkların giderilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, liderlerin çatışmaları yönetme ve grup üyelerini destekleme rolü önemlidir. Liderlerin adil ve saygılı bir şekilde davranmaları ve grup üyelerini motive etmeleri, dışlanma hissinin azaltılmasına katkıda bulunabilir.

 1. Farklılık Korkusu: Farklılıklara karşı duyulan korku ve ön yargılar, insanların kendilerinden farklı olanları kabul etme ve onlarla etkileşime geçme konusundaki endişe ve kaygıları ifade eder. Bu korku, bireylerin dışlanma hissini artırabilir ve toplum içinde bağlantı kurma çabalarını engelleyebilir. Farklılık korkusu, genellikle bilinmezlikten kaynaklanır. İnsanlar, kendilerinden farklı olanları tanımadıkları veya anlamadıkları için onlardan çekinebilirler. Bireyler, kendilerinden farklı olanları kabul etmek ve onlarla etkileşime geçmek konusunda endişe duyabilirler. Bu durumda, insanlar kendilerini rahat hissettikleri tanıdık gruplara veya ortamlara yönelebilirler ve farklı olanlardan kaçınabilirler. Ancak, bu kaçınma davranışı, dışlanma hissini artırabilir ve bireyleri izole edebilir.

Farklılık Korkusu ile başa çıkmak için; insanların farklılıkları kabul etme ve hoşgörü gösterme konusunda eğitim almaları önemlidir. Empati kurma ve açık iletişim, farklılıkların anlaşılmasına ve kabul edilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, toplumun farklılıklara saygı duyması ve dışlama ve ayrımcılığı önleme çabaları da önemlidir.

 1. Dışlanma Hissinin Psikolojik Etkileri
 1. Düşük özsaygı: Dışlanma hissi, bireylerin kendine olan güvenini azaltabilir ve düşük özsaygıya yol açabilir.
 2. Depresyon ve anksiyete: Dışlanma hissi, depresyon ve anksiyete gibi ruh sağlığı sorunlarını tetikleyebilir.
 3. İzolasyon ve Yalnızlık: Dışlanma hissi yaşayan bireyler, kendilerini yalnız ve toplumdan soyutlanmış hissedebilirler, bu da duygusal zorluklara yol açabilir.
 1. Dışlanma Hissinden Kurtulmanın Yolları
 1. Kendine güveninizi artırın: Kendine güveni geliştirmek için pozitif düşünme, kişisel gelişim çalışmaları ve başarılarınızı takdir etme alışkanlıkları edinin.
 2. İletişim becerilerinizi geliştirin: Sağlıklı iletişim becerileri edinmek, duygularınızı etkili bir şekilde ifade etmenize ve ilişkilerinizi güçlendirmenize yardımcı olabilir.
 3. Destek sistemleri oluşturun: Sizi anlayan ve destekleyen bir çevre oluşturmak, dışlanma hissiyle başa çıkmanıza yardımcı olabilir.
 4. Psikoterapi: Bir psikolog veya terapistten profesyonel destek almak, dışlanma hissiyle başa çıkmanın etkili yollarından biridir.
 5. Empati Kurun ve Bağlantı Kurun: Diğer insanlarla empati kurmak ve bağlantı kurmak, dışlanma hissini azaltabilir ve destek sistemlerinizi güçlendirebilir.

4.     Kültürel ve Toplumsal Boyutlar 

 1. Dışlanma hissi, farklı kültürlerde ve toplumlarda farklı şekillerde tecrübe edilebilir. Kültürel ve toplumsal faktörler, dışlanma hissi üzerinde etkili olabilir ve bu faktörlerin anlaşılması, dışlanma hissini aşmanın önemli bir parçası olabilir.

Dışlanma hissi, herkesin zaman zaman yaşadığı bir duygudur ancak bu duygunun üstesinden gelmek mümkündür. İletişim becerilerini geliştirmek, kendine güveni artırmak ve destek sistemleri oluşturmak, dışlanma hissini azaltmanın etkili yollarından bazılarıdır. Unutmayın ki, dışlanma hissi geçicidir ve yardım alarak bu duygudan kurtulmak mümkündür.

Paylaşın:

Yorum gönder