Narsistik Kişilik Bozukluğu ve Narsist İlişkiler

Narsistik Kişilik Bozukluğu ve Narsist İlişkiler

Narsistik Kişilik Bozukluğu (NKB), bir kişilik bozukluğu türüdür ve kişinin aşırı bir kendini önemseme, başkalarını sömürme veya kullanma, empati eksikliği ve grandiyözite gibi belirtilerle karakterize olduğu bir durumdur. Bu bozukluk, genellikle erken yetişkinlik döneminde başlar ve bir kişinin kişisel, sosyal ve işlevsel alanlarda sorunlara neden olabilir.

NKB olan bireyler genellikle kendilerini özel ve üstün hissederler. Başkalarının onları takdir etmesini ve övgüyle yaklaşmasını beklerler. Empati eksikliği gösterirler ve başkalarının ihtiyaçlarını veya duygusal durumlarını önemsemezler. Sık sık manipülatif ve sömürücü davranışlar sergilerler, diğer insanları kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilirler.

Bununla birlikte, NKB olan kişilerin genel olarak güçlü bir özgüvene ve cazibeye sahip olduğunu unutmamak önemlidir. Başarıya ve başkalarının hayranlığına olan ihtiyaçları onları bazen zorlayabilir ve başarısızlık veya eleştiriye tahammül edemezler.

Narsistik Kişilik Bozukluğu, bir psikiyatrist veya klinik psikolog tarafından teşhis edilmelidir.

Narsistik Kişilik Bozukluğu Nedenleri Nelerdir?

Narsistik Kişilik Bozukluğu’nun (NKB) kesin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak, bazı faktörlerin NKB’nin gelişiminde rol oynayabileceği düşünülmektedir. Bu faktörler arasında genetik yatkınlık, çocukluk dönemi deneyimleri ve çevresel etkiler yer almaktadır. İşte potansiyel etkenlerden bazıları:

Genetik yatkınlık: Genetik faktörlerin, NKB’nin gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir. NKB olan kişilerin aile üyelerinde veya yakın akrabalarında benzer kişilik özelliklerine sahip bireylerin bulunması bu durumu desteklemektedir. Ancak, tam olarak hangi genlerin NKB ile ilişkili olduğu ve nasıl etkileşimde bulunduğu hala belirsizdir.
Çocukluk dönemi deneyimleri: Çocukluk dönemi deneyimleri, kişilik gelişiminde önemli bir rol oynayabilir. NKB’nin altında yatan bazı faktörler arasında çocuklukta yaşanan aşırı övgü veya aşırı eleştirinin yanı sıra ihmal, istismar veya duygusal istikrarsızlık gibi travmatik deneyimler yer alabilir. Çocuklukta yetersiz anne-baba ilgisi, sürekli övme veya özendirme gibi davranışlar, çocuğun grandiyöz bir benlik algısı geliştirmesine katkıda bulunabilir.
Çevresel etkiler: NKB’nin gelişiminde çevresel etkilerin de önemli bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Örneğin, aşırı rekabetçi veya başarı odaklı bir çevrede yetişmek, kişinin kendini sürekli olarak kanıtlama ihtiyacını artırabilir. Aynı şekilde, aşırı hayranlık ve övgüyle büyüyen bir çevrede yetişmek de kişinin grandiyöz bir benlik algısı geliştirmesine katkıda bulunabilir.
Kişilik yapısı: Bireyin doğal kişilik yapısı da NKB’nin ortaya çıkmasında etkili olabilir. Örneğin, düşük özsaygı, yetersizlik hissi veya duygusal bağımlılık gibi zayıf kişilik özellikleri NKB’nin gelişimine katkıda bulunabilir.


Narsistik Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Başkalarından daha üstün olduğunu düşünmek ve bu şekilde davranmak,
Kendini fazla önemli görmek, kibirli tavırlar sergilemek,
Karşısındaki insanlara karşı empati gösterememek,
İstediği her şeye sahip olma hakkının olduğuna inanmak,
Başarısızlıklarını göstermeyip, başarılarını ön plana çıkarmak,
Abartılı başarılara ve yeteneklere sahip olduğunu düşünmek,
Kendisine hayranlık duyulmasını istemek ve ilgi beklemek,
Küçük başarılarda bile yüksek övülme isteği,
Üst sınıf ve statüde olmaya aşırı önem vermek


Narsistik Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Narsistik Kişilik Bozukluğu (NKB) tedavisi genellikle zorlu bir süreç olabilir, çünkü NKB olan bireyler genellikle kendi problemlerini kabul etmekte direnç gösterirler ve başkalarının etkilenmesi veya değişmesi gerektiği konusunda genellikle ikna edilmesi zordur. Bununla birlikte, uygun terapi ve destek, NKB olan bireylerin yaşamlarında iyileşme ve değişim sağlayabilir. İşte NKB tedavisinde kullanılan bazı yöntemler:

Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT): BDT, NKB tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir terapi yaklaşımıdır. Bu terapi, bireyin yanlış inançlarını ve düşünce kalıplarını tanımlamayı, sorgulamayı ve değiştirmeyi hedefler. NKB olan bireylerde yaygın olan grandiyöz düşünceleri ve empati eksikliğini ele almayı amaçlar. Ayrıca, ilişki becerilerini geliştirmek, duygusal düzenleme becerilerini öğrenmek ve başkalarının duygusal deneyimlerini anlama konusunda destek sağlamak için de kullanılabilir.
Psikodinamik Terapi: Psikodinamik terapi, NKB’nin altında yatan bilinçdışı süreçleri ve geçmişteki deneyimleri keşfetmeyi hedefler. Bu terapi, bireyin kendilik algısını, ilişki dinamiklerini ve savunma mekanizmalarını anlamasına yardımcı olabilir. NKB’nin altında yatan daha derin duygusal zorlukları ele almak için kullanılabilir.


Destekleyici Terapi: Destekleyici terapi, NKB olan bireylere empati, anlayış ve duygusal destek sağlamak için kullanılır. Bu terapi, bireyin duygusal zorluklarını ifade etmesine ve başkalarının deneyimlerini anlamasına yardımcı olabilir. NKB olan bireyler genellikle olumsuz duygusal tepkiler ve eleştirilere karşı savunmacı olabilirler. Destekleyici terapi, güvenilir bir terapist-birey ilişkisi oluşturarak bu zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlar.


Grup Terapisi: Grup terapisi, NKB olan bireylere başkalarıyla etkileşim ve geri bildirim sağlama fırsatı sunar. Diğer grup üyelerinin geri bildirimleri ve deneyimleri, bireye kendi davranışlarını daha objektif bir şekilde değerlendirebilme ve alternatif perspektifler kazanabilme imkanı sağlayabilir.
NKB tedavisi, genellikle uzun vadeli bir süreci kapsar ve her bireye özgüdür. Tedavinin etkili olması için bireyin terapiye katılımı, motivasyonu ve değişime açık olması önemlidir. Ayrıca, ilaç tedavisi, NKB’nin doğrudan tedavisi için önerilmez, ancak eşlik eden semptomları yönetmek veya eşlik eden psikiyatrik rahatsızlıklar varsa kullanılabilir.

Paylaşın: