Eş Seçimi Sırasında Dikkat!

Eş Seçimi Sırasında Dikkat!

Eş Seçimi Esnasında Dikkat Etmemiz Gerekenler

Hayatımızın en önemli kararlarından biri, evleneceğimiz insanı seçmektir. Bu karar, hem kendimizin hem de eşimizin mutluluğunu, huzurunu, sağlığını ve başarısını etkiler. Evleneceğimiz insanı seçerken, sadece aşkın veya tutkunun değil, aynı zamanda akıl ve mantığın da rehberliğine ihtiyacımız vardır. Peki, evleneceğimiz insanı seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bu yazıda, bu sorunun cevabını arayacağız.

Evleneceğimiz insanı seçerken dikkat etmemiz gereken ilk şey, kişilik uyumudur. Kişilik uyumu, eşlerin birbirlerinin karakter, davranış, tutum, değer, inanç, ilgi, hobi, alışkanlık, zevk, beklenti ve ihtiyaçlarına saygı duyması, anlaması ve uyum sağlaması demektir. Kişilik uyumu, eşler arasında güven, saygı, sevgi, anlayış, hoşgörü, destek, iş birliği ve uyumun temelini oluşturur. Kişilik uyumu olmayan eşler, birbirlerini sürekli eleştirir, yargılar, suçlar, kırar, incitir, yıpratır ve mutsuz ederler. Bu nedenle, evleneceğimiz insanın kişiliğini iyi tanımak, onunla ortak noktalarımızı ve farklılıklarımızı belirlemek, onunla iletişim kurmak, sorun çözmek ve anlaşmak için çaba göstermek gerekir.

Evleneceğimiz insanı seçerken dikkat etmemiz gereken ikinci şey, aile uyumudur. Aile uyumu, eşlerin birbirlerinin aileleriyle olan ilişkilerine saygı duyması, anlaması ve uyum sağlaması demektir. Aile uyumu, eşler arasında barış, huzur, mutluluk, sadakat, bağlılık ve aidiyet duygusunun temelini oluşturur. Aile uyumu olmayan eşler, birbirlerinin ailelerini görmezden gelir, küçümser, hor görür, çekiştirir, kıskanır, çatışır ve bölünürler. Bu nedenle, evleneceğimiz insanın ailesini iyi tanımak, onların kültür, gelenek, görenek, değer, inanç, beklenti ve ihtiyaçlarına saygı göstermek, onlarla iletişim kurmak, sorun çözmek ve anlaşmak için çaba göstermek gerekir.

Evleneceğimiz insanı seçerken dikkat etmemiz gereken üçüncü şey, ‘’hayat uyumu’’. Hayat uyumu, eşlerin birlikte yaşama, çalışma, eğlenme, dinlenme, seyahat etme, arkadaşlık kurma, sosyalleşme, hedef belirleme, plan yapma, karar verme, sorumluluk alma, bütçe yönetme, ev işi paylaşma, çocuk yetiştirme gibi hayatın pek çok alanında uyumlu olması demektir. Hayat uyumu, eşler arasında mutluluk, tatmin, başarı, gelişim, paylaşım, denge ve uyumun temelini oluşturur. Hayat uyumu olmayan eşler, birbirlerinin hayat tarzını, tercihlerini, kararlarını, hedeflerini, planlarını, sorumluluklarını, becerilerini, yeteneklerini, ilgi alanlarını, hobilerini, arkadaşlarını, sosyal çevresini kabul etmez, desteklemez, takdir etmez, teşvik etmez, engeller, kısıtlar, baskı yapar, eleştirir, yıkar ve mutsuz ederler. Bu nedenle, evleneceğimiz insanın hayatına iyi uyum sağlamak, onunla hayatın pek çok alanında ortaklık kurmak, onunla hayatı paylaşmak, onunla hayatı zenginleştirmek için çaba göstermek gerekir.

Evleneceğimiz insanı seçerken dikkat etmemiz gereken dördüncü şey, ‘’cinsel uyumdur’’. Cinsel uyum, eşlerin birbirlerinin cinsel istek, ihtiyaç, beklenti, zevk, fantezi, sınır, korku, utanç, suçluluk, endişe, sorun ve çözümlerine saygı duyması, anlaması ve uyum sağlaması demektir. Cinsel uyum, eşler arasında sevgi, tutku, arzu, haz, doyum, yakınlık, bağlanma, güven, rahatlık ve uyumun temelini oluşturur. Cinsel uyum olmayan eşler, birbirlerinin cinselliğini görmezden gelir, reddeder, ihmal eder, aldatır, suistimal eder, zorlar, yaralar, incitir ve mutsuz ederler. Bu nedenle, evleneceğimiz insanın cinselliğini iyi tanımak, onunla cinsel iletişim kurmak, onunla cinsel sorun çözmek, onunla cinsel uyum sağlamak için çaba göstermek gerekir.

Evleneceğimiz insanı seçerken dikkat etmemiz gereken beşinci şey, ‘’duygusal uyumdur’’. Duygusal uyum, eşlerin birbirlerinin duygularına saygı duyması, anlaması ve uyum sağlaması demektir. Duygusal uyum, eşler arasında empati, duyarlılık, ilgi, alaka, destek, teselli, rahatlama, mutluluk, neşe, coşku, heyecan, gurur, minnet, sevinç ve uyumun temelini oluşturur. Duygusal uyum olmayan eşler, birbirlerinin duygularını yok sayar, görmezden gelir, küçümser, alay eder, dalga geçer, aşağılar, kızar, bağırır, küser, darılar, üzülür, kırılır, incinir ve mutsuz ederler. Bu nedenle, evleneceğimiz insanın duygularını iyi tanımak, onunla duygusal iletişim kurmak, onunla duygusal sorun çözmek, onunla duygusal uyum sağlamak için çaba göstermek gerekir.

Evleneceğimiz insanı seçerken dikkat etmemiz gereken altıncı şey, aşktır. Aşk, eşlerin birbirlerine karşı besledikleri derin, güçlü, kalıcı, karşılıklı, özverili, fedakar, sadık, bağlı, tutkulu, arzulu, haz dolu, doyurucu, yakın, bağlanan, güvenen, saygılı, sevgili, anlayışlı, hoşgörülü, destekleyici, işbirlikçi ve uyumlu duygudur.

Aşk, eşler arasında mutluluk, huzur, tatmin, başarı, gelişim, paylaşım, denge ve uyumun temelini oluşturur. Aşk olmayan eşler, birbirlerine karşı ilgisiz, alakasız, duyarsız, soğuk, mesafeli, yabancı, yalnız, mutsuz, huzursuz, tatminsiz, başarısız, gelişimsiz, paylaşımsız, dengesiz ve uyumsuz olurlar. Bu nedenle, evleneceğimiz insanı sevmek, ona karşı aşkımızı ifade etmek, onunla aşkımızı beslemek, onunla aşkımızı yaşamak için çaba göstermek gerekir.

Evleneceğimiz insanı seçerken dikkat etmemiz gereken yedinci şey, saygıdır. Saygı, eşlerin birbirlerine karşı gösterdikleri değer, önem, ilgi, alaka, kabul, takdir, teşekkür, övgü, iltifat, destek, yardım, koruma, savunma, sadakat, bağlılık, güven, dürüstlük, anlayış, hoşgörü, iş birliği ve uyum davranışıdır. Saygı, eşler arasında mutluluk, huzur, tatmin, başarı, gelişim, paylaşım, denge ve uyumun temelini oluşturur. Saygı olmayan eşler, birbirlerine karşı değersiz, önemsiz, ilgisiz, alakasız, reddedici, küçümseyici, eleştirel, suçlayıcı, yargılayıcı, kırıcı, incitici, yıpratıcı, yaralayıcı, ihmal edici, aldatıcı, kısıtlayıcı, baskıcı, zorlayıcı, çatışmacı ve uyumsuz olurlar. Bu nedenle, evleneceğimiz insanı saymak, ona karşı saygımızı göstermek, onunla saygımızı korumak, onunla saygımızı artırmak için çaba göstermek gerekir.

Evleneceğimiz insanı seçerken dikkat etmemiz gereken sekizinci şey, güvendir. Güven, eşlerin birbirlerine karşı duydukları eminlik, inanç, itimat, teslimiyet, rahatlık, huzur, mutluluk, tatmin, başarı, gelişim, paylaşım, denge ve uyum duygusudur. Güven, eşler arasında mutluluk, huzur, tatmin, başarı, gelişim, paylaşım, denge ve uyumun temelini oluşturur. Güven olmayan eşler, birbirlerine karşı şüpheci, kuşkucu, endişeli, korkulu, tedirgin, huzursuz, mutsuz, tatminsiz, başarısız, gelişimsiz, paylaşımsız, dengesiz ve uyumsuz olurlar. Bu nedenle, evleneceğimiz insanı güvenmek, ona karşı güvenimizi göstermek, onunla güvenimizi korumak, onunla güvenimizi artırmak için çaba göstermek gerekir.

Paylaşın: